Kurs

Robotstyring med Lego Mindstorms
Programmering av roboter ved hjelp av Lego Mindstorms.

 • Programmering i Lego Education
 • Programmering i MicroPython
 • Samfunnsrelaterte oppgaver
 • Robot Challenge – Utfordringer på First Lego League baner

Kursene tilpasses for 2-5 timer, for 1 til 5 kvelder.


Programmering – Scratch Grunnkurs
Kurs i programmering. Passer som undervisning for ungdom i øvre trinn på barneskolen og ungdomskolen – men kan også være gøy som en team-bulidingsaktivitet for bedrifter/lag/foreninger!

 • Scratch programmering
 • Lage egne spill
 • Lære programmeringstekninkk

Kursene tilpasses for 2-5 timer, for 1 til 5 kvelder.

1

Treassure Island
 • Kollisjon med land
 • Finne penger

2

Labyrint
 • Styre figur med piltaster gjennom en labyrint
 • Hendelser med taster
 • Meldinger

3

Bilspill
 • Styre bil på bane med piltaster
 • Hendelser med taster
 • Meldinger
 • Kollisjon
 • Ulik hastighet
 • Vise informasjon og variabler på skjerm

4

Luna Lander
 • Lande romskip på planet
 • Gravitasjon
 • Tidsberegning
 • Kollisjon
 • Ulik hastighet og retning

IoT – Trådløs værstasjon
Kurs i programmering og IoT med mikroprosessorer. Passer for ungdom fra ungdomskolen og opp.

 • Elektroniske kretser
 • Oppkobling
 • Programmering i C (Arduino IDE)
 • Testing og feilsøking

Referanser

 • Kodeklubben i Søgne (kodeklubben.com)
  Kodeklubb med fokus på programmeringsforståelse. Har gjennom 3 år (2019-2021) holdt kurs for barn/ungdom fra 6.trinn – 10.trinn i programmering i Scratch, IoT, Robotstyring med Lego Mindstorms og aktiviteter som kode-helg og LAN.
 • Næringshagen – Lindesnesregionen Næringshage AS. Har gjennom prosjektet KOM-IT levert innhold innen, blant annet, 3D printing, programmering i Scratch og Lego Mindstorms. Kurs tilpasset ungdom mellom 18 og 30 år som står utenfor arbeidslivet.

Media:


Kursholder er utdannet dataingeniør innen programmering og mikroprosessorteknikk.
Har 20års erfaring fra programmering og kurs innen industriell automasjon, med leveranser hovedsakelig til offshore-industrien.
Startet med programmering tidlig på 90-tallet og har med det fulgt over 30 år med utvikling frem til i dag.
Alle oppgaver og undervisningsmateriell er egenprodusert – noen med inspirasjon fra andre aktører.


x Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security